TransDetect? Luciferase Mycoplasma Detection Kit
TransDetect? PCR Mycoplasma Detection Kit
TransSafeTM Mycoplasma Elimination Reagent (TransMyco-1+2)
TransSafeTM Mycoplasma Elimination Reagent (TransMyco-3)
TransSafeTM Mycoplasma Prevention Reagent
全式金生物官方微信號--'transgen'
關閉